מבני ציבור גבעות בר

תוכנית 31/ מק/ 3001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבני ציבור גבעות בר
מספר: 31/ מק/ 3001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של שטחים למבנים ומוסודת ציבור גבעות בר.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהתאם לסעיף 62 א (א) (1).
ב. שינוי קוי בניין במגרשים בהתאם לסעיף 62 א (א) (4).
ג. שינוי בהנחיות בינוי בהתאם לסעיף 62 א (א) (5).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןגבעות בר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100227חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201201320/03/2012