מבני ציבור ומגורים, כעביה

תוכנית ג/ 16672

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבני ציבור ומגורים, כעביה
מספר: ג/ 16672
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הוספת שטח למבני ציבור לצורך הקמת בי"ס מקיף וגני ילדים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משמורת טבע לשטח למבני ציבור המיועד לבי"ס מקיף, גני ילדים ודרכים.
הסדרת מערך הדרכים.
קביעת הוראות והנחיות בינוי.
שינוי יעוד ממגורים א' לדרך מוצעת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'כעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10345חלק41
10346חלק8
11365חלק17
12323חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3369ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - אלוני אבאשינוי
תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2008תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1804. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: כל אל ערב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/12/2007
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2007
החלטה בדיון בוולק"ח15/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4372. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/08/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית12/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/11/2006
קבלת תכנית31/10/2006