מבני ציבור, ספורט ומסחר במרכז הישוב

תוכנית ג/ 12227

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבני ציבור, ספורט ומסחר במרכז הישוב
מספר: ג/ 12227
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של חלק ממרכז הישוב בגודל כ10-3 דונם, ע"מ להקל על מימושו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילבר יוחאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13679חלק2-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2001
קבלת תכנית30/11/2000