מבני ציבור, שצ"פ ומגורים בשכונת מריסאת מזרח, סאלמה

תוכנית ג/ 12369

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבני ציבור, שצ"פ ומגורים בשכונת מריסאת מזרח, סאלמה
מספר: ג/ 12369
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטחים ומתן הוראות לשינוי יעוד לשטחים להקמת מבני ציבור, שצ"פ ומגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19404חלק6, 10-11, 26, 34-36, 40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2783. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/05/2003
החלטה בדיון באישור תכנית22/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר13/10/2002
פרסום להפקדה ברשומות03/10/2002תאריך פרסום: 03/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5117. עמוד: 135. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2001
קבלת תכנית05/03/2001