מבנים במרווחים - השלמה

תוכנית חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנים במרווחים - השלמה
מספר: חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה למבנים במרווחים, תוך שמירת שטחים פתוחים ומגוננים בחצרות הבניינים ושמירת עיצוב חזות הרחוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
כל שטח העיר חיפה

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1400/ יבמבנים במרווחים, חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ 1400תכנית המתאר של חיפהשינוי
תוכניתחפ/ 229תוכנית מתאר של העיר חיפה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/03/1998תאריך פרסום: 08/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4626. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות11/09/1997תאריך פרסום: 11/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4567. שנה עברית: התשנז .