מבנים במרווחים, חיפה.

תוכנית חפ/ 1400/ יב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבנים במרווחים, חיפה.
מספר: חפ/ 1400/ יב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת הוראות הבניה למיבנים במרווחים, תוך שמירת
שטחים פנויים ומגוננים בהתחשב עם השפעת בינוי
במרווחים על מגרשים גובלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
כל תחום מרחב התכנון המקומי של חיפה.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/04/1996תאריך פרסום: 21/04/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4402. עמוד: 2831. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים24/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 24/03/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/1995
פרסום להפקדה בעיתונים14/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1994.
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1994תאריך פרסום: 13/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4252. עמוד: 370. שנה עברית: התשנה .
החלטה בדיון בהפקדה01/03/1994
קבלת תכנית18/01/1994