מבנים ומוסדות ציבור לבריאות ושטח ציבורי פתוח, בי''ח סורוקה

תוכנית 5/ 02/ 102/ 201

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבנים ומוסדות ציבור לבריאות ושטח ציבורי פתוח, בי''ח סורוקה
מספר: 5/ 02/ 102/ 201
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מרכז רפואי סורוקה ע''י שינוי יעוד שטח לךמבנים ומוסדות ציבור לבריאות ושטח ציבורי פתוח.

עיקרי ההוראות:
שינוי לתכנית 68/108/03/5, 125/108/03/5, 5/ במ/ 42 להקמת מגרש המיועד למבנים ומוסדות ציבור לבריאות, לצורך הרחבת בית החולים סורוקה על ידי:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד הקרקע משטח לחניה פרטית באזור מגורים מיוחד, דרך ושצ''פ למבנים ומוסדות ציבור לבריאות.
ג. שינוי יעוד הקרקע משטח לבנייני ציבור לשצ''פ כתוספת לפארק הקיים.
ד. קביעת שימושים מותרים עבור מבנים והמתקנים הנדרשים לצורך בית החולים, כולל מבנה חניון על קרקעי ומבנה מסחר ומשרדים בחזית רחוב ארלוזורוב.
ה. קביעת זכויות הבניה העל קרקעיות בהיקף 21,500 מ''ר סה''כ, מתוכם 17,000 מ''ר שטחים עיקריים.
ו. קביעת זיקה הנאה לרכב ולהולכי רגל ולתשתיות עירוניות בין המגרש החדש למתחם בית החולים.
ז. קביעת הנחיות בניה ועיצוב אדריכלי.
ח. קביעת הנחיות לפיתוח השטח.
ט. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38127חלק17, 2312-13, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 42אוניברסיטת בן גוריון (קרוואנים)שינוי
תוכנית5/ 03/ 108/ 68שכונה ג'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/02/2011
קבלת תכנית31/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100727/06/2011