מבנים ומוסדות ציבור למתקני תשתית ולמערכת הדרכים מולדה

תוכנית 28/ 02/ 109/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבנים ומוסדות ציבור למתקני תשתית ולמערכת הדרכים מולדה
מספר: 28/ 02/ 109/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעודי קרקע ויצירת מסגרת תכנונית ומתן הנחיות להוצאת היתרי בניה, להקמת מבנים ומוסדות ציבור, מתקני ספורט ונופש, מתקנים הנדסיים, דרכים ומערכות תשתית הנדסית בתחום רצועות דרכים ראשיות, לרבות הוצאת היתרים לדדרכים עצמן. הכל בחלק משטח תכנית מתאר מקומית מופקדת מולדה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאבו בסמהאבו בסמהמולדה

תיאור המיקום:
מזרחית לחורה מדרום לכביש 31, בחלק משטח תכנית מיתאר מקומית מופקדת - מולדה

גושים/ חלקות:
גוש: 100016/1 מוסדר חלקי חלקה 1-2
גוש: 100064/3 מוסדר חלקי חלקות 1
גוש: 100065/1 מוסדר חלקי חלקות 1
גוש: 100065/2 מוסדר חלקי חלקה 1
גוש: 100065/4 מוסדר חלקי חלקות 1-2
גוש: 100066/4 מוסדר חלקי חלקה: 1
גוש: 100066/5 מוסדר חלקה מלאה: 1
גוש: 100013 לא מוסדר חלק מהגוש
גוש 100064 לא מוסדר חלק מהגוש
גוש 100065 לא מוסדר חלק מהגוש
גוש 100066 לא מוסדר חלק מהגוש
גוש 100069 לא מוסדר חלק מהגוש

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3199. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים18/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות09/04/2008תאריך פרסום: 09/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5793. עמוד: 2747. שנה עברית: התשסח .
קבלת תכנית01/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000222/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה