מבנים ומתקנים באתר ההתפלה + פיתוח

בקשה ועדה מקומית תתל/ 2011/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מבנים ומתקנים באתר ההתפלה + פיתוח
מספר: תתל/ 2011/ 5
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתתל/ 36מתקן התפלה שורקהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה28/08/2011
טיפול בתנאים-התנאים מולאו17/08/2011
החלטה בדיון בבקשה21/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - רשות רישוי - ועדה לתשתיות לאומיות201100513/02/2011