מבנים חקלאיים בשטח חקלאי - לול, שינוי למתאר, איכסאל

תוכנית ג/ 10892

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבנים חקלאיים בשטח חקלאי - לול, שינוי למתאר, איכסאל
מספר: ג/ 10892
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבני משק - לול פיטום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16908חלק2, 9
16927חלק50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2002. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות03/10/2002תאריך פרסום: 03/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5117. עמוד: 135. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות04/02/2002תאריך פרסום: 04/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5051. עמוד: 1354. שנה עברית: התשסב .
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/2001
פרסום להפקדה בעיתונים25/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה23/12/1998
קבלת תכנית13/08/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301806/08/2003