מבנים חקלאיים - מושב אוהד

תוכנית 7/ 02/ 498

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבנים חקלאיים - מושב אוהד
מספר: 7/ 02/ 498
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה בשטח התכנית.
ב. מתן זכויות בניה בקרקע חקלאית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאוהד

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית אשכול
מגרש 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק8, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/04/2008תאריך פרסום: 09/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5793. עמוד: 2749. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים28/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית17/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4286. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/01/2006
קבלת תכנית09/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701217/12/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים79431/08/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600914/08/2006