מבנים חקלאים לגיטימציה ותוספות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 141/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מבנים חקלאים לגיטימציה ותוספות
מספר: 141/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מבנים חקלאיים לגיטימציה ותוספות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17470חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200703314/08/2007