מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונד

תוכנית הצ/ 0/ 1/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונד
מספר: הצ/ 0/ 1/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה לבניני משק חקלאי באזור שיעודו חקלאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
שטחים שיעודם אזור חקלאי במרחב תכנון שרונים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1983תאריך פרסום: 31/01/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2888. שנה עברית: התשמג .