מבנן מגורים צמודי קרקע ברח' עדולם

תוכנית שה/ 69/ 9/ 5308

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבנן מגורים צמודי קרקע ברח' עדולם
מספר: שה/ 69/ 9/ 5308
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע ממבני ציבור למגורים א' צמודי קרקע.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משטח למבני ציבור למגורים א'.
קביעת השימושים המותרים ליעוד הקרקע.
קביעת זכויות, מגבלות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםעדולם

תיאור המיקום:
מגרשים 5308-5309

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6850חלק122-123
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/06/2011
קבלת תכנית01/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201201315/03/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201101707/11/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101608/08/2011