מבקשים להקים מבנה שיעודו מסחרי תוך הריסת מבנה קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 05/ 344/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מבקשים להקים מבנה שיעודו מסחרי תוך הריסת מבנה קיים
מספר: 05/ 344/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפהחורב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10779חלק85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200600212/01/2006