מגדל אחים אלה

ישות כללית שלביות/ תא/ 2712

זיהוי ומאפיינים
סוג: שינוי שלביות סעיף 145(ג)
שם: מגדל אחים אלה
מספר: שלביות/ תא/ 2712
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תנאי להיתר בניה: הבטחת תכנון וביצוע רמפה מגן וולובסקי וחיבור לדרך שירות מזרחית.
2. תנאי להיתר בניה: היתר בניה ללולאת וולובלסקי.
3. ביצוע בפועל של דרך השירות המזרחית והטיילת הינו תנאי לאכלוס (טופס 4)
4. העתקת עמוד מתח גבוה כתנאי לתעודת אכלוס (טופס 4).
5. תנאי לאכלוס לזכויות שנוספו מכח תכנית זו - פתיחת הלולאה לכלי רכב והולכי רגל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2712מגדל אלהשינוי שלביות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה09/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8909/01/2012