מגדלי גוש עציון

תוכנית 5/ 03/ 108/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגדלי גוש עציון
מספר: 5/ 03/ 108/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מסגרת תכנונית אזור מגורים מיוחד משולב במסחר
ע ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחוקת מגרשים
וקביעת הנחיות ומגבות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעגוש עציון

תיאור המיקום:
מקום: שכונה ג'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38026כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 108/ 33באר שבע, שכונה ג'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית15/08/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002