מגדלי התמרים

תוכנית רג/ 1228

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגדלי התמרים
מספר: רג/ 1228
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנון מחדש את תחום התכנית, לשפר את אופי המגורים וחיזוק השרותים הציבוריים כל זאת ע"י:
א. שינוי "אזור מגורים מיוחד" ושטח לבניני ציבור ל"אזור למגרש מיוחד".
ב. שינוי חלקה 740 משטח לבניני ציבור ל"שטח ציבורי פתוח".
ג. לקבוע שטח בנוי למטרות ציבוריות בשטח של סה"כ 1000 מ"ר שטח עיקרי ושטח שרות.
ד. לקבוע זיקת הנאה לציבור (מעבר להולכי רגל) באזור מגרש מיוחד.
ה. לקבוע שטחי בניה באזור מגרש מיוחד כדלקמן:
1. 12457 מ"ר שימושים עיקריים למגורים ולמשרדים מתוכם: 10527 מ"ר למגורים, 1930 מ"ר למשרדים מעל קומה למטרות ציבוריות.
שטח ממוצע ליח"ד כ- 110 מ"ר (עיקרי).
2. 7500 מ"ר שטחי שרות מעל מפלס דרך בן גוריון ו- 10500 מ"ר שטחי שרות מתחת למפלס הרחוב.
ו. במגרש ייבנו שני בניינים.
גובה הבנין הפונה לשדרות התמרים 5 קומות וגובה הבנין הפונה לדרך בן גוריון עד 29 קומות מעל מפלס דרך דוד בן גוריון ועד 125.0 מ' מעל פני הים.
ז. לשנות את הוראות תכנית מס' רג/ 1054 אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ. מס' 4409 מיום 16.5.96 ותכנית מס' רג/ 803/ א אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ. מס' 2884 מיום 20.1.83 ותכנית רג/ מק/ 1054/ 1

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6125חלק5, 740
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרג/ 1054תכנית מפורטת זו הינה בהתאם לתכנית המתאר המקומית רג / 340שינוי
תוכניתרג/ 803/ אלאחד ולחלק חלוקה חדשה.שינוי
תוכניתרג/ מק/ 1054/ 1תכנית מס' רג/מק/1/1054שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1151. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות29/04/2002תאריך פרסום: 29/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5070. עמוד: 2137. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה02/04/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2000
קבלת תכנית16/03/2000