מגורי עובדי בתי מלון

תוכנית 2/ 02/ 101/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורי עובדי בתי מלון
מספר: 2/ 02/ 101/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית:
א.להקמת שכונת מגורים לעובדי בתי מלון.
ב. הסדרת שטחיםהמיועדים לתשתיות (חברת בזק,
מקורות, חברת חשמל) על ידי שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
שכונה מ 6
גושים: 40027 - לא מוסדר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/1994תאריך פרסום: 16/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4223. עמוד: 3823. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/05/1994
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/1993
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4129. עמוד: 3616. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/05/1993
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1993
קבלת תכנית18/02/1992