מגורים א' וג' 370 יח"ד

תוכנית 2/ 03/ 138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים א' וג' 370 יח"ד
מספר: 2/ 03/ 138
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטחים לשכונת מגורים בבניה נמוכה ובניה מדורגת וחלוקה ליעדים אזור מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, התוויית דרכים ומעברים ציבוריים וקביעת בינוי בשטח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40050חלק1-301
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1983תאריך פרסום: 09/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2933. שנה עברית: התשמג .