מגורים במגרש מס' 1441 ברחוב האלה מס' 27

תוכנית 14/ 03/ 102/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש מס' 1441 ברחוב האלה מס' 27
מספר: 14/ 03/ 102/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה ושינוי הוראות בינוי במגרש מס'1441 ברחוב האלה 27 עומר.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת סך זכויות הבניה למטרה עיקרית מ- % 40 ל- % 46, כולל הגדלת זכויות הבניה למטרה עיקרית בקומת הקרקע מ- 30% ל- 31%.
2. שינוי נקודתי בקו בניין אחורי מ- 4.0 מ' ל- 3.94 מ'.
3. הגדלת סך זכויות הבניה למטרות שירות מ- % 5 ל- % 6.5.
4. קביעת תכסית קרקע מרבית במגרש.
5. שינוי רום גובה הגג המותר.
6. שינוי הנחיות לבניית גדר בחזית הקדמית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומרהאלה

תיאור המיקום:
רח' האלה ממוקם באזור הוותיק של עומר
מס' 27
קואורדינטה X 185,975
קואורדינטה Y 575,000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38568חלק44110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 32הגדלת מגרשים באזור מגורים - בנה ביתך - שלב ב' - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3088. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים02/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/01/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות24/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 56. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/07/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/03/2009
קבלת תכנית26/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100124/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117530/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901307/09/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה