מגורים במגרש מס' 291 רחוב ד''ר שלמה צבי רן 17 שכונת רמות

תוכנית 5/ 03/ 162/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש מס' 291 רחוב ד''ר שלמה צבי רן 17 שכונת רמות
מספר: 5/ 03/ 162/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בזכויות בניה במגרש (תא שטח) מס' 291 המיועד לאזור מגורים א' וממוקם ברחוב ד''ר שלמה צבי רן 17, שכונת רמות, באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת שטחי בניה למטרות עיקריות מ- 45% ל- % 63.
- קביעת תנאים לבניית מחסן נפרד מהבית.
- קביעת קווי בניין למחסן.
- הגדלת סככת חניה (בניית סככה מעל שתי חניות).
- שינוי קווי בניין.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעצבי-רן שלמה

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונת רמות, רח' ד"ר שלמה צבי רן 17, באר שבע
קואורדינאטה X 182665
קואורדינאטה Y 575830

גושים וחלקות:
גוש: כ.ב.6 בהסדר

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 34רמות אזור 1שינוי
תוכנית5/ במ/ 34/ 1רמות שלב ב'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3206. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/02/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 53. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/12/2009
קבלת תכנית14/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117721/09/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000502/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה