מגורים במגרש מס' 378 ברחוב מרדכי 15 אופקים

תוכנית 23/ מק/ 2072

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש מס' 378 ברחוב מרדכי 15 אופקים
מספר: 23/ מק/ 2072
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין במגרש מס' 387 המיועד למגורים א' ברחוב מרדכי 15 אופקים.

עיקרי ההוראות:
שינוי קוי בניין במגרש מגורים לפי סעיף 62 א (א) 4 לפי חוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39634חלק55-56351, 353
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 60/ 3שינוי בהנחיות בניה באיזור מגורים א'. שכונת שפירא -אופקים.שינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201201106/03/2012