מגורים במגרש מס' 550 רח' לוטם/ סייפון

תוכנית 14/ מק/ 1043

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש מס' 550 רח' לוטם/ סייפון
מספר: 14/ מק/ 1043
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בסמכות ועדה מקומית הכוללים שינוי קו בניין צידי הפונה לרוחב, במגרש מס' 550 המיועד למגורים א' ברחוב לוטם / סייפון עומר.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בניין צידי הפונה לרחוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38578חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201100715/03/2011