מגורים במגרש מס' A 225 רח' רפאל קלצ'קין 32, שכ' נווה מנחם באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 209/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש מס' A 225 רח' רפאל קלצ'קין 32, שכ' נווה מנחם באר שבע
מספר: 5/ 03/ 209/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה למגרש מגורים A225, רח' רפאל קלצ'קין 32, שכ' נווה מנחם, ב"ש.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית במגרש (תא שטח) מס' A225, המיועד לאזור מגורים א' מ- 120 מ"ר ל- 166 מ"ר.
2. קביעת זכויות בניה למטרות שרות בהיקף של 30 מ"ר (סככת חניה - 15 מ"ר, ממ"ד 9 מ"ר ומחסן ? 6 מ"ר).
3. שינוי קווי בנין.
4. קביעת תנאים להקמת מחסן.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 178155
קואורדינאטה Y 575340

שטח התכנית נמצא בשכ' נווה מנחם ? רח' רפאל קלצ'קין 32, באר-שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38163חלק58
38381חלק1539
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 72שכונה ו'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית16/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 974. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים27/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/10/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/09/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/05/2011
קבלת תכנית08/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200116/01/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים131030/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה