מגורים במגרש מס' A 265 ברחוב חסמן מרק 25 שכונת נווה מנחם באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 206/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש מס' A 265 ברחוב חסמן מרק 25 שכונת נווה מנחם באר שבע
מספר: 5/ 03/ 206/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים במגרש מגורים מס' A 265 ברחוב חסמן מרק 25, שכונת נווה מנחם, באר שבע המתייחסים להוספת בניה מעל ומתחם למפלס הכניסה הקובעת והקמת מחסן נפרד מהבית.

עיקרי ההוראות:
- קביעת זכויות בניה למטרה עיקרית מתחת למלס הכניסה הקובעת בהיקף של % 21.
- הקטנת זכויות בניה למטרת שירות מ- % 20 ל- % 13.
- שינוי קוי בנייין.
- קביעת זכויות והנחיות בניה לממחסן נפרד מהסית.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38403חלק1837
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 152נחל עשןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית06/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011