מגורים במגרש מס' B 1097 רח' שרה ואהרון אהרונסון 37 שכונת נווה מנחם באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 206/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש מס' B 1097 רח' שרה ואהרון אהרונסון 37 שכונת נווה מנחם באר שבע
מספר: 5/ 03/ 206/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הריסת מבנה מגורים קיים ובניית מבנה מגורים חדש בתא שטח 1097B ברח' שרה אהרונסון 37, שכונה נווה מנחם, באר שבע

עיקרי ההוראות:
1. הריסת מבנה קיים ובנית מבנה חדש.
2. קביעת זכויות בניה (שטח עיקרי) למבנה חדש סה"כ 220 מ"ר.
3. הגדלת שטח שרות בהיקף 85 מ"ר עבור: מקום חנייה מקורה (16 מ"ר),
+ מרתף עם ממ"ד (63 מ"ר, מוגדל לפי תקנות פיקוד העורף) + מחסן בנפרד (6 מ"ר).
4. ממ"ד- גדלו עפ"י הוראות הג"א ובתחום המרתף.
5. הגדלת תכסית מרבית מ-100 מ"ר ל-140 מ"ר.
6. הזזת מחסן קיים לקוי בנין 0.0 מ'.
7. קביעת קו בניין עבור המצללה מקורה בקומת כניסה בחזית קדמית עד קו בניין 2.0 מ'.
8. שינוי בתכנית הבינוי לעיניין צורת הגג.
9. הקמת מרפסת מרוצפת + פרגולה מקורה בקומה א'.
10. בניית מרתף בתחום קווי בנין .
11. הגדלת שטחי חניה מ-15 מ"ר ל - 16 מ"ר.
12. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
13. קביעת הוראות למתן היתר בניה.
14. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעאהרונסון

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 177150
קואורדינטה Y 575125
רח' שרה ואהרון אהרוסון 37 שכונה נווה מנחם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38177חלק2762
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75/ 4שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 75שכונה יא'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות19/07/2012תאריך פרסום: 19/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6447. עמוד: 5381. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים21/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/09/2011
קבלת תכנית13/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141431/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה