מגורים במגרש 51 רח' דנציגר 42 שכ' נאות לון

תוכנית 5/ 02/ 102/ 205

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים במגרש 51 רח' דנציגר 42 שכ' נאות לון
מספר: 5/ 02/ 102/ 205
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנייה במגרש מגורים מס' 51 ברח' דנציגר 42, שכונה נאות לון ? באר שבע

עיקרי ההוראות:
1. תוספת בניה עבור שטח עיקרי ע"י סגירת מרפסת בקומת קרקע בחזית קדמית, כ-16 מ"ר, המהווה כתוספת סטנדרטית עבור כל הבתים במגרש, סגירת חלל מעל בכניסה האחורית, כ-4 מ"ר ובקומה א' סגירת מרפסת בחזית האחורית, כ-25.4 מ"ר, סה"כ 45.4 מ"ר.
2. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
3. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
4. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
5. שינוי תכסית מרבית מ-138 מ"ר ל- 160 מ"ר (כולל 30 מ"ר לחניה מקורה)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעדנציגר יצחק

תיאור המיקום:
קוטג'ים טוריים בשכונת נאות לון, רח' דנציגר 42

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38398חלק2147
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 81המשך בנה ביתך - נאות לוןשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 165מגרש 51 - רחוב דנציגר 40 - באר שבעשינוי
תוכנית5/ מק/ 2012שינוי בהנחיות עיצוב גגותכפיפות
תוכנית5/ מק/ 2016העברת זכויות ממגרש 52-56 ל- 55,51,50 792 771שינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 178מגורים במגרש 52 ברחוב דנציגר 34, נאות לוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1010. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים15/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/2012
לא הוגשו התנגדויות16/08/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4707. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/05/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/08/2011
קבלת תכנית26/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200910/09/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים140128/06/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה