מגורים במגרש 64B רחוב ההגנה 64/2 שכונת נאות הדר - ירוחם

תוכנית 26/ 03/ 101/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש 64B רחוב ההגנה 64/2 שכונת נאות הדר - ירוחם
מספר: 26/ 03/ 101/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה למגרש מגורים 64 B ברחוב ההגנה 64/2 , שכונת נאות הדר, ירוחם

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית במגרש (תא שטח) מס' 64B המיועד לאזור מגורים א' (חד משפחתי עם קיר משותף) מ- 125 מ"ר ל- 265 מ"ר.
2. הגדלת זכויות בניה למטרת שרות מ- 29 מ"ר ל- 33 מ"ר (סככת חניה -15 מ"ר, מבואה -8 מ"ר ומחסן 10 מ"ר)
3. שינוי קו בניין צדדי
4. קביעת קווי בנין עבור סככת חניה ומחסן
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםירוחםירוחםירוחםההגנה

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונת נאות הדר- רחוב ההגנה 64 ,ירוחם
קואורדינאטה X 193075
קואורדינאטה Y 544650

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39549חלק83-84
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 55. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2011. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 499. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2009
קבלת תכנית16/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118730/10/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001005/07/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה