מגורים במגרש 78 שכונה 10 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש 78 שכונה 10 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בנין והגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריות ולמטרות שירות ובנית שני מבנים במגרש 78,שכונה 10,חורה.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת אחוזי מ 40% עיקרי ל 75% עיקרי +21.1% לשטחי שירות.
ב.שינוי קווי בניין אחורי מ 6 מ' ל 5 מ' ומזרחי מ 3.5 מ' ל 2.7 מ' בחלק.
ג.קביעת 4 יח"ד במגרש.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=195300
קואורדינטה Y Y=579125

שכונה 10 מגרש 78 חורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100557חלק60, 89-9078
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240שכונה 1 + שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 738. שנה עברית: התשעג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/09/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2012
קבלת תכנית22/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200521/05/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה