מגורים במגרש B 1193 רחוב זרובבל 5 שכונת נווה מנחם

תוכנית 5/ 03/ 206/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש B 1193 רחוב זרובבל 5 שכונת נווה מנחם
מספר: 5/ 03/ 206/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה, במגרש מגורים (תא שטח)
מס' B 1193 ברחוב זרובבל 5, שכונת נווה מנחם באר שבע

עיקרי ההוראות:
- הגדלת זכויות בנייה במגרש (תא שטח) מס' B1193 המיועד לאזור מגורים א' (חד-משפחתי עם קיר משותף) למטרה עיקרית מ- 130 ל- 210 מ"ר.
- הגדלת שטחי שרות מ- 21 ל- 23 מ"ר.
- קביעת תכסית קרקע מירבית.
- קביעת קווי בנין למצללה.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכ' נווה מנחם - רח' זרובבל 5 ,ב"ש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38174חלק56-573, 88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75/ 4שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 75שכונה יא'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 54. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים29/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: עיתון יומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2424. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/02/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/04/2009
קבלת תכנית19/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112925/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901730/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה