מגורים במגרש B 166 שכונת נווה מנחם

תוכנית 5/ 03/ 206/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים במגרש B 166 שכונת נווה מנחם
מספר: 5/ 03/ 206/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה בתא שטח (מגרש) מס' B 166, המיועד לאזור מגורים א' בשכונת נווה מנחם, באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה מירביים במגרש (תא שטח)מס' B 166 ,המיועד לאזור מגורים א' (חד-משפחתי עם קיר משותף) מ- 151 מ''ר ל- 183 מ''ר.
מתוכם: למטרות עיקריות מ- 130 מ''ר ל- 145 מ''ר.
למטרות שרות סככת רכב מ- 15 מ"ר ל- 30 מ"ר בנייה בקו קדמי, מחסן מ- 6 מ"ר ל- 8 מ"ר.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונת נווה מנחם, רח' בת שבע 18
קואורדינטה X 575425
קואורדינטה Y 177315

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38168חלק18-1958
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75/ 4שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 75שכונה יא'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4595. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים15/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2010. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1869. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/06/2009
קבלת תכנית27/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112024/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901730/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה