מגורים בקלנסואה.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 261

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים בקלנסואה.
מספר: מש/ 7/ 1/ 261
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור תעשיה ומלאכה לאזור מגורים ב', צבורי פתוח ודרכים.
עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי יעוד משטח לתעשיה לייעוד למגורים ב', לדרכים ולשטח ציבורי פתוח.
2. שינוי יעוד משטח חקלאי ליעוד למגורים ב', לשטח ציבורי פתוח ולדרכים.
3. שינוי יעוד דרך למגורים ב'.
4. שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח למגורים ב'.
5. קביעת זכויות והוראות בנייה.
6. קביעת112 יח"ד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קואורדינטות: 198900, 687700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7825חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ 7/ 1/ 0מתאר קלנסואה.שינוי
תוכניתממ/ 644/ 5תכנית מס' ממ/5/644שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5659. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/04/2011
פרסום להפקדה ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2748. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/04/2010
פרסום להפקדה בעיתונים19/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2008
קבלת תכנית18/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים113628/04/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801817/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה