מגורים ברחוב הכותל מערבי 58/4 שכונה א' באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 107/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים ברחוב הכותל מערבי 58/4 שכונה א' באר שבע
מספר: 5/ 03/ 107/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה למגרש מגורים תא שטח מס' 100 רחוב הכותל המערבי 58/4 שכונה א'
באר שבע.

עיקרי ההוראות:
לבית בעל 4 דירות במגרש מגורים א' , יתקיימו מס' שינויים עבור דירה מס' 58/4 בקומה א':
- הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות מ- % 15 ל- % 23.
- הוספת קומה מעל הקרקע (קומה ב') לדירה מס' 58/4 (הקומה דירת דופלקס).
- קביעת זכויות בניה למטרות שירות % 3
- שינוי בקו הבניין לפי סיה קיימת.
- שינוי מיקום המחסנים.
- קביעת קוי בניין למחסנים.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעהכותל המערבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38024חלק57
38261חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 155הוספת הנחיות ומגבלות בניה - באר שבעכפיפות
תוכנית5/ 03/ 107/ 27באר שבע, שכונה א'שינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 8באר שבע, שכונה א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/01/2012
קבלת תכנית25/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012