מגורים ברחוב הר חרמון מס' 41 שכונת רמות באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 184/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים ברחוב הר חרמון מס' 41 שכונת רמות באר שבע
מספר: 5/ 03/ 184/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת למגורים א' במגרש 107 ברח' חרמון 41, שכונת רמות באר שבע.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת הקפי בניה מרביים עבור שטח למטרה עיקרית מ- 198 מ''ר ל- 298 מ''ר.
2. הגדלת שטח למטרת שירות מ- 55 מ''ר ל- 63 מ''ר, ע"י תוספת מחסן.
3. קביעת תכסית קרקע מירבית.
4. שינוי בקו בניין קדמי / חזית דרומית וצדדי / חזית מערבית עבור בניה עיקרית.
5. קביעת קו בניין לסככות.
6. קביעת קו בניין למחסן.
7. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
8. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מגרש ברח' הר חרמון 41, שכונת רמות, באר שבע
קואורדינטה X 182,175
קואורדינטה Y 575,850

גושים וחלקות:
גוש כ.ב. 6 לא מוסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 184/ ארמות אזור 1000 2 יח"דשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 54. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2011. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 497. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/12/2009
קבלת תכנית18/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118730/10/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000502/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה