מגורים ברח' שבטי ישראל 30

תוכנית 22/ 03/ 102/ 170

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים ברח' שבטי ישראל 30
מספר: 22/ 03/ 102/ 170
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת היקפי בניה במגרש לצמודי קרקע.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת זכויות הבניה למטרה עיקרית מ- ?% 50 ל- % 65.
2. הגדלת תכסית הקרקע מ- % 40 ל- % 55.
3. שינוי קוי בניין עפ''י המסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575חלק38109
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/03/2011
קבלת תכנית07/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101015/08/2011