מגורים בשדה יעקב.

תוכנית ג/ 9994

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים בשדה יעקב.
מספר: ג/ 9994
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת נחלה למגרשים, ע"י שינוי יעוד ממגרש נחלה מגורים א' למגורים ב' ושינוי יעוד מחקלאי למגרש נחלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10601חלק17
11403חלק70, 728, 76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 211תוכנית מפורטת מושב שדה יעקבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2845. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/04/2001
החלטה בדיון באישור תכנית20/07/1999
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 47140. עמוד: 1216. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 22/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה23/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה06/10/1997
קבלת תכנית09/07/1997