מגורים בשד' רגר - מס' קודם 5/ מק/ 2568

תוכנית 5/ 02/ 102/ 203

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים בשד' רגר - מס' קודם 5/ מק/ 2568
מספר: 5/ 02/ 102/ 203
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת השטח הממוצע של הדירות ללא הגדלת שטחי הבניה העיקרי למגורים.

עיקרי ההוראות:
הקטנת כמות יחידות הדיור מ- 923 יח"ד בתכנית בתקפה ל- 750 יח"ד בתכנית המוצעת ללא שינוי בשיעור השטח העיקרי למגורים וזאת על מנת להגדיל את שטח הדירות הממוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שדרות רגר
קוארדינטה X 130670 - 130800
קוארדינטה Y 073 500 - 074160

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38074חלק153, 155, 157
38113חלק25-26
38412חלק1-3, 6-8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2708. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים03/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2010תאריך פרסום: 07/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6134. עמוד: 4696. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית26/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201001113/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה