מגורים בשכונה צפונית, תמרה

תוכנית ג/ 10378

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים בשכונה צפונית, תמרה
מספר: ג/ 10378
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח מקרקע חקלאית לשטח המיועד למגורים,
ולשטח ציבורי פתוח והסדרת דרכי גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה

תיאור המיקום:
ישוב: טמרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18564חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית25/12/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200300819/05/2003