מגורים ב', מבנים ומוסדות ציבור, שכונת אלי כהן

תוכנית 26/ 02/ 107/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים ב', מבנים ומוסדות ציבור, שכונת אלי כהן
מספר: 26/ 02/ 107/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח אזור מגורים ב', מבנים ומוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח, ע"י שינוי יעודי קרקע משטח ציבורי פתוח ומבני ציבור וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד מבני ציבור ושצ"פ לאזור מגורים ב' מבנים ומוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח. קביעת ייעודם ושימושם של השטחים והסדרת זכויות בניה עבור המגורים ומבני ציבור.
2. קביעת מס' יח"ד מירבי ל 40 יח"ד.
3. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.
4. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםירוחםירוחםירוחם

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 193750
קואורדינטה Y 544400

אזור הנמצא בין נחל אבנון, רחוב ההגנה ושדרות ורדימון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39532חלק1
39538חלק80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית26/ 02/ 107/ 28מבנה ציבור ירוחםשינוי
תוכנית26/ 02/ 122תכנית מתאר ירוחםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6057. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים26/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1834. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/11/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/08/2010
קבלת תכנית28/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה