מגורים דו משפחתיים במגרש 5503

תוכנית שה/ 69/ 10/ 5503

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים דו משפחתיים במגרש 5503
מספר: שה/ 69/ 10/ 5503
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של שטח מסחרי שכונתי למגורים דו משפחתיים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד של שטח מסחרי שכונתי למגורים.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
קביעת קוי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםבזלת, גזית

תיאור המיקום:
בזלת פינת גזית
שטח בעיר שהם, מגרש 5503

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6859חלק142
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4791. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים27/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 480. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/09/2010
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/03/2010
קבלת תכנית03/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117721/09/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000603/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה