מגורים ומבני ציבור סכנין

תוכנית ג/ 6386

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים ומבני ציבור סכנין
מספר: ג/ 6386
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטחים למגורים , מבני ציבור, דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19271חלק
19272חלק
19274חלק
19313חלק
19320חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/1993תאריך פרסום: 28/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4080. עמוד: 1372. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/01/1993
פרסום לאישור בעיתונים23/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1992.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/08/1992
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/1992
פרסום להפקדה ברשומות27/06/1990תאריך פרסום: 27/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3776. עמוד: 3147. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1990.
קבלת תכנית26/06/1988