מגורים ומסחר בכניסה דרומית מגרש 7 שד' משה סנה

תוכנית 3/ 03/ 121/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים ומסחר בכניסה דרומית מגרש 7 שד' משה סנה
מספר: 3/ 03/ 121/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממרכז ''תחבורה ואחסנה''
למגרש ביעוד משולב ''מגורים מיוחד ומסחר''
וקביעת הנחיות וזכויות בניה.

עיקרי ההוראות:
בתא שטח 107 יותרו לבניה 300 דירות להשכרה ע''י גורם אחד ומסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
182חלק33-37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 54פארק גשר עד הלוםשינוי
תוכנית3/ 03/ 121קביעת אזור תחבורה ואחסנה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/01/2008
קבלת תכנית20/12/2007