מגורים ומסחר סמוך לדרך מס' 4

תוכנית ג/ 12242

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים ומסחר סמוך לדרך מס' 4
מספר: ג/ 12242
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, אזור מסחר, שפ"פ ואזור חניה והסדרת תנועה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18133חלק11
18137חלק16-18, 23, 26, 33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית24/12/2000