מגורים ומסחר, שינוי למתאר, כפר כנא.

תוכנית ג/ 10583

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים ומסחר, שינוי למתאר, כפר כנא.
מספר: ג/ 10583
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטח הכלול בה לאזור מגורים ב' ולאזור
מגורים ומסחר.
ב. יעוד שטחים לצרכי ציבור.
ג. קביעת רשת דרכים המשתלבת עם רשת הדרכים המוצעת
בתכנית ג / 9588.
ד. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק17, 20
17386חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית20/04/1998