מגורים לבן ממשיך בכפר קיש

תוכנית ג/ 10952

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים לבן ממשיך בכפר קיש
מספר: ג/ 10952
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קטע בתחום המגרש מהיעוד "אזור חקלאי"
ל" אזור משק חקלאי"

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר קיש

תיאור המיקום:
ישוב: כפר קיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15365חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית13/10/1998