מגורים מיוחד בחלקה 10, נשר.

תוכנית מכ/ 246/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים מיוחד בחלקה 10, נשר.
מספר: מכ/ 246/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד משטח פארק מדע ומחשבים לשטח מגורים מיוחד.
- הקצאת שטח לאתר למבני ציבור לשרות יחידות המגורים.
- קביעת תנאים והוראות לבניה בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמורדות הכרמלנשרנשר

תיאור המיקום:
על כביש דניה נשר, מצפון מערב לשטח האוניברסיטה בחיפה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11203חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמכ/ 246פארק מדע ומחשבים, נשר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/10/2002תאריך פרסום: 28/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5122. עמוד: 300. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים04/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 01/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/09/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/09/2002
החלטה בדיון באישור תכנית24/07/2002
לא הוגשו התנגדויות19/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/06/2002תאריך פרסום: 09/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5082. עמוד: 2641. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/05/2002
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2002. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/05/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2001
קבלת תכנית12/06/2000