מגורים מיוחד ברח' ההגנה פינת רח' מסריק

תוכנית ג/ 13355

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים מיוחד ברח' ההגנה פינת רח' מסריק
מספר: ג/ 13355
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
תוספת אחוזי בניה, תוספת יח"ד, הגדלת הצפיפות ושינוי בהוראות הבינוי

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד משטח מגורים ב' לשטח מגורים ג'.
קביעת הוראות פיתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18209חלק134360-361
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2572. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/03/2005
החלטה בדיון באישור תכנית19/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 682. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים14/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
קבלת תכנית19/08/2002