מגורים מיוחד 245 יח"ד

תוכנית 2/ 03/ 152/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים מיוחד 245 יח"ד
מספר: 2/ 03/ 152/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון לת.ב.ע. מס' ד/152/03/2

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/1981תאריך פרסום: 09/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2694. שנה עברית: התשמא .