מגורים משולב במסחר, משרדים ושמוש ציבורי

תוכנית ג/ 13533

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים משולב במסחר, משרדים ושמוש ציבורי
מספר: ג/ 13533
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודקרקע מאתר לבנין ציבורי לקרקע שייעודה אזור מגורים ג' מיוחד הכולל מגורים, מסחר ומשרדים ושימוש ציבורי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18170חלק63, 151
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות23/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים10/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות22/04/2004תאריך פרסום: 22/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5292. עמוד: 2711. שנה עברית: התשסד .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2003
קבלת תכנית05/12/2002